Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Andikabm.com Blog Pendidikan, Tutorial Dan Informasi Terupdate

Contoh Soal + Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Mapel SKI Kelas XII

 Contoh Soal + Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Mapel SKI Kelas XII - Kali ini admin akan berbagi Soal dan Kunci Jawaban PAS mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XII. Pada contoh soal ini sudah admin lengkapi dengan kunci jawaban agar mempermudah untuk dipelejari. Jawaban yang benar admin beri warna merah juga admin tebalkan.
Contoh Soal + Kunci Jawaban PAS SKI Kelas XII
Pilihlah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada pilihan jawaban yang paling tepat !

1. Muhammad Ali Pasya, tokoh pembaharu Islam, beliau dilahirkan pada tahun…

a. 1845
b. 1846
c. 1765
d. 1848
e. 1849
Jawaban: C

2. Diantara upaya pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasya adalah...

a. Irigasi 
b. Ekonomi dan militer
c. Pertanian 
d. Agraria
e. Transportasi
Jawaban: B

3. Jamaluddin al-Afghani meninggal pada tahun...

a. 1877 M
b. 1789 M
c. 1897 M
d. 1889 M
e. 1778 M
Jawaban: C

4. Jamaluddin al-Afghani berkeinginan agar sistem pemerintahan yang ideal adalah...

a. Demokrasi
b. Otokrasi
c. Khilafah
d. Monarki
e. Monokrasi
Jawaban: A

5. Salah seorang tokoh pembaharu yang mengajarkan tentang filsafat kepada Muhammad Abduh adalah...

a. Ibnu Shina
b. Ibnu Bathuthah
c. Ibnu Rusdy
d. Jamaluddin Al Afghani
e. Rasyid Ridha
Jawaban: D

6. Muhammad Iqbal lahir Sialkot, Punjab, India pada tanggal…

a. 9 November1877
b. 9 November 1878
c. 10 Desember 1877
d. 11 November 1877
e. 8 Januari 1879
Jawaban: B

7. Seorang ulama besar dan guru dalam ilmu kesusasteraan Persia dan Arab yang pertama kali menepa pelajaran agama ke dalam jiwa Muhammad Iqbal adalah…

a. Mir Husen
b. Mir Hasan
c. Jamaluddin Al Afghani
d. Abdullah bin Abdul Wahab
e. Muhammad Abduh
Jawaban: A

8. Bersama Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh menerbitkan sebuah surat kabar yang bernama...

a. Al-urwatul wutsqa
b. Al-Manar
c. An-Nur
d. Al-Jihad
e. Asy-Syiyasah
Jawaban: A

9. Muhammad Abduh diangkat menjadi Mufti atau hakim agama pada tahun...

a. 1889
b. 1899
c. 1898
d. 1890
e. 1897
Jawaban: B

10. Pembaharuan lain yang dilakukan Muhammad Abduh adalah dengan mendirikan organisasi bernama al-Jami’at al-Khairiyyah al-Islamiyyah pada tahun 1892. Organisasi ini bertujuan...

a. Menyantuni fakir miskin dan anak yang tidak mampu
b. Mengurusi masalah wakaf
c. Masalah politik
d. Menangani masalah pendidikan 
e. Mengurus masalah budaya
Jawaban: A

11. Agama Islam masuk ke Indonesia diperkirakan pada...

a. Abad ke 1 H/ke-7 M
b. Abad ke-10 H/ke-17M
c. Abad ke-14 H/ke-21 M
d. Abad ke-2 H/ke-8
e. Abad ke-5 H/ke-11M
Jawaban: A

12. Nama pendeta Budha yang mencatat adanya pemukiman muslim di Nusantara adalah…

a. Pendeta I-Tsing
b. Pendeta Yuan
c. Pendeta Ying
d. Pendeta Posse
e. Pendeta Tang
Jawaban: A

13. Makam Fatimah binti Maimun terdapat di…

a. Demak
b. Vietnam
c. Madura
d. Lamongan
e. Gresik
Jawaban: E

14. Selain sebagai pedagang, ulama penyebar Islam yang menjadi saudagar juga bertindak sebagai...

a. Pembeli
b. Penjajah
c. Raja
d. Tentara
e. Penasehat raja
Jawaban: E

15. Siapakah nama orientalis yang mempopulerkan teori masuknya Islam ke Indonesia melalui Gujarat?

a. Buya Hamka
b. Hamzah Fansuri
c. Snouk Hurgronje
d. I-Tsing
e. TW. Arnold
Jawaban: C

16. Media penyebaran Islam dalam bentuk seni bangunan contohnya adalah...

a. Masjid Istiqlal
b. Masjid Menara Kudus
c. Masjid Kubah Emas
d. Masjid Nabawi
e. Masjid Agung Semarang
Jawaban: B

17. Menurut Azyumardi Azra, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke...

a. 4
b. 6
c. 7
d. 8
e. 13
Jawaban: C

18. Agama Islam baru dianut oleh masyarakat Indonesia pada abad ke...

a. 10
b. 11
c. 12
d. 13
e. 14
Jawaban: D

19. Bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pendidikan adalah...

a. Adanya sistem pesantren, dayah, atau surau sejak dahulu
b. Adanya departemen pendidikan
c. Adanya kampus
d. Adanya pelabuhan Malaka
e. Adanya makam Fatimah binti Maimun
Jawaban: A

20. Dakwah Islam tidak diperbolehkan dengan…

a. Perdagangan
b. Paksaan
c. Perkawinan
d. Kesenian
e. Budaya
Jawaban: B

21.Salah satu kitab karya Muhammad Arsyad al-Banjari adalah….

a. Kutubussitah
b. al-Maraghi
c. Minhajul ‘Abidin
d. Sabil al-Muhtadin
e. Alfiyah Ibnu Malik
Jawaban: D

22. Maulana Makhdum Ibrahim banyak belajar di Pasai, kemudian sekembalinya dari Pasai, Maulana Makhdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah...

a. Cirebon
b. Ampel
c. Tuban
d. Pajang
e. Demak
Jawaban: B

23. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di…

a. Muria
b. Tuban
c. Ampel
d. Leren
e. Cirebon
Jawaban: B

24. KH. Hasyim Asya’ri adalah salah satu ulama penyebar Islam pasca Wali Songo, juga merupakan pendiri organisasi Islam, yaitu…

a. Nahdhatul Ulama
b. Muhammadiyah
c. Majelis Ulama Indonesia
d. Perhimpunan Pelajar Islam Indonesia
e. Persatuan Pesantren Seluruh Indonesia
Jawaban: A

25. Tokoh penyebar Islam yang juga guru dari KH Ahmad Dahlan dan KH Hasyim Asya’ri adalah....

a. Hamzah Fansuri
b. KH Shaleh Darat
c. Imam Nawawi
d. Muhammad Arsyad Al Banjari
e. Nuruddin Ar Raniri
Jawaban: B

26. Tokoh penyebar Islam dari Bangkalan Mandura yang terkenal adalah….

a. KH ahmad Dahlan
b. KH Kholil
c. Muhammad Arsyad
d. Sunan Ampel
e. Sunan Bonang
Jawaban: B

27. Wali yang dijuluki Raden Amir Haji sebab ia pernah bertindak sebagai pimpinan Jama’ah Haji (Amir) adalah…

a. Sunan Bonang
b. Sunan Kalijaga
c. Sunan Muria
d. Sunan Kudus
e. Sunan Ampel
Jawaban: D

28. Sunan Kudus meninggal di Kudus, makamnya berada di dalam kompleks Masjid Menara Kudus pada tahun...

a. 1550
b. 1551
c. 1555
d. 1560
e. 1565
Jawaban: A

29. Sunan Kudus mengganti nama daerah sekitar masjid menjadi Kudus, yang diambil dari nama sebuah kota di....

a. Mekkah
b. Madinah
c. Irak
d. Iran
e. Palestina
Jawaban: E

30. Raden Umar Said dikenal dengan panggilan Sunan Muria, sebab pusat kegiatan dakwah ataupun makamnya terletak di Gunung Muria (sekitar 18 km sebelah utara Kota Kudus). Beliau adalah putera dari…

a. Sunan Kalijaga
b. Sunan Maulana Malik Ibrahim
c. Sunan Gunung Djati
d. Sunan Drajat
e. Sunan Bonang
Jawaban: A

31. Menurut bukti sejarah, Raden Rahmat adalah orang yang mengukuhkan Raden Fatah sebagai sultan pertama Kesultanan….

a. Cirebon 
b. Demak Bintoro
c. Pajang
d. Banten
e. Mataram
Jawaban: B

32. Kerajaan Islam pertama di tanah air adalah... 

a. Cirebon
b. Ampel
c. Samudera Pasai
d. Banten
e. Campa
Jawaban: C

33. Kerajaan Samudera Pasai didirikan pada abad...

a. Ke-1 M
b. Ke-2 M
c. Ke-4 M
d. Ke-11 M
e. Ke-3 
Jawaban: C

34. Raja Kerajaan Aceh yang pertama adalah….

a. Ali Mansur
b. Ali Mughayat Syah
c. Malik al-Shaleh
d. Sultan Zainal Abidin
e. Sultan Malik al-Zahir
Jawaban: C

35. Penjajahan di kerajaan Aceh dilakukan oleh bangsa...

a. Belanda
b. Amerika
c. Inggris
d. Australia 
e. Portugis
Jawaban: E

36. Putra Sunan Gunung Jati yang menjadi Raja di Kesultanan Banten adalah...

a. Amirudin
b. Nuuruddin
c. Hasanudin 
d. Arifuddin 
e. Sultanuddin
Jawaban: C

37. Kerajaan Ternate dan Todore terletak di pulau...

a. Jawa 
b. Madura
c. Sulawesi
d. Halmahera, Maluku
e. Kalimantan 
Jawaban: D

38. Sunan Gunung Jati merebut pelabuhan Banten pada tahun... 

a. 1525
b. 1543
c. 1577
d. 1531
e. 1535
Jawaban: A

39. Kerajaan Gowa-Tallo berada di Makassar. Nama lain dari Makassar adalah...

a. Jayakarta
b. Surabaya
c. Ternate 
d. Minangkabau 
e. Ujungpandang 
Jawaban: E
40. Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari raja…

a. Padjajaran yaitu Prabu Siliwangi
b. Majapahit yaitu Brawijaya
c. Demak yaitu Sultan Trenggono
d. Samudra Pasai Yaiutu Sultan Malik As Saleh
e. Mataram yaitu Sultan Agung
Jawaban: A

Baca Juga :  


Demikian Contoh Soal dan Kunci jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XII, Semoga bisa dijadikan sebagai bahan belajar untuk anak didik kita. Terimakasih Wassalam ..... Andikabm

1 komentar untuk " Contoh Soal + Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Mapel SKI Kelas XII"