Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Widget HTML #1

Andikabm.com Blog Pendidikan, Tutorial Dan Informasi Terupdate

Contoh Soal + Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Mapel SKI Kelas XI

 Contoh Soal + Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Mapel SKI Kelas XI - Kali ini admin akan berbagi Soal dan Kunci Jawaban PAS mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas XI. Pada contoh soal ini sudah admin lengkapi dengan kunci jawaban agar mempermudah untuk dipelejari. Jawaban yang benar admin beri warna merah juga admin tebalkan.
Contoh Soal + Kunci Jawaban PAS SKI Kelas XI
Pilihlah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada pilihan jawaban yang paling tepat !

1. Dinasti Abbasiyah berdiri pada 749 M dan runtuh pada 1.258 M. Yang menjadi khalifah pertama adalah .......

A. Abu Ja’far Al-Manshur
B. Harun Ar-Rasyid
C. Abul Abbas Ash-Shaffah
D. Musa Al-Hadi
E. Ali bin Abdullah 
Jawaban: C

2. Di era Harun Ar-Rasyid, Bagdad menjadi kota paling maju dan terbaik di dunia saat itu. Eranya penuh prestasi. Tak hanya ilmu pengetahuan, rakyatnya pun hidup makmur, hingga sulit untuk mencari orang miskin. Ia meninggal di usia ........

A. 43 tahun
B. 44 tahun
C. 45 tahun
D. 46 tahun
E. 47 tahun 
Jawaban: A

3. Khalifah ke-10, Ja’far Al-Mutawakil dikudeta oleh anaknya sendiri, Muhammad Al-Muntashir. Al-Muntashir dalam melakukan kudeta berkonspirasi dengan orang-orang .....

A. Persia
B. Turki
C. Buwaihi
D. Arab
E. India 
Jawaban: B

4. Bagdad sebagai ibukota Abbasiyah kian tumbuh pesat. Kota ini sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan, maka Khalifah Abu Ja’far Al-Manshur menganggap perlu membangun kota bayangan dari Bagdad. Kota bayangan yang dibangun itu bernama ..........

A. Samara
B. Karkh
C. Persia
D. Damskus
E. Anhar 
Jawaban: B

5. Di era Dinasti Abbasiyah, banyak bermunculan kerajaan kecil di daerah-daerah. Murabithun di Maroko, Fathimiyah di Mesir, Muawahidun di Magrib, dan Saljuk di .....

A. Mesir
B. Iran
C. Irak
D. Turki
E. Andalusia 
Jawaban: D

6. Bani Abbasiyah diperintah oleh 37 khalifah. Khalifah terakhir adalah bernama ........

A. Abu Ja’far Al-Manshur
B. Harun Ar-Rasyid
C. Manshur Al-Mustansir
D. Musa Al-Hadi
E. Abdullah bin Manshur Al-Mu’tashim 
Jawaban: E

7. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan sekaligus berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga ini awalnya bernama Khizanah Al-Hikmah. Yang mendirikan lembaga Khizanah Al-Hikmah adalah .........

A. Abdullah Al-Makmun
B. Harun Ar-Rasyid
C. Musa Al-Hadi
D. Abu Ja’far Al-Mansur
E. Abul Abbas Ash-Shaffah 
Jawaban: B

8. Keberadaan lembaga Khizanah Al-Hikmah merupakan kelanjutan dari masa Imperium Sasania Persia. Dulunya, lembaga ini bernama .........

A. Heracliuss Academy
B. Jundishapur Academy.
C. Armenia Academy
D. Konstantinopel Academy
E. Paus Academy 
Jawaban: B

9. Kota Anhar adalah kota tua yang dibangun salah seorang raja Persia bergelar Heraklius. Pada saat Abbasiyah berdiri, kota ini diperbaiki dan namanya diganti menjadi .........

A. Persia
B. Hasyimiyah
C. Turki
D. Bagdad
E. Samara 
Jawaban: B

10. Pemerintahan Abbasiyah memindah ibukota dari kota Anhar ke Bagdad karena pengaruh ancaman dari para pemberontak. Khalifah yang memindah ibukota ke Bagdad adalah .....

A. Harun Ar-Rasyid
B. Abu Ja’far Al-Mansur
C. Abdullah Al-Makmun
D. Musa Al-Hadi
E. Harun Al-Watsiq 
Jawaban: B

11. Gerakan Abbasiyah awalnya hanya sebagai gerakan pemikiran sebelum akhirnya berhasil menggulingkan Dinasti Ummayah. Gerakan ini dirintis oleh ........

A. Abul Abbas Ash-Shaffah
B. Ibrahim bin Muhammad
C. Abu Ja’far Al-Mansur
D. Muhammad bin Ali
E. Marwan bin Hakam 
Jawaban: D

12. Dalam menggulingkan pemerintahan Ummayah, Abbasiyah memakai strategi; menjadikan tiga wilayah sebagai poros gerakannya, yakni Hamimah, Kuffah, dan ......

A. Turki
B. Madinah
C. Mekkah
D. Khurasan
E. Maroko 
Jawaban: D

13. Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Ummayah punya karakter berbeda. Salah satunya adalah keberadaan wazir sebagai pejabat pelaksana tugas dari khalifah. Orang yang ditunjuk jadi wazir pertama pada Dinasti Abbasiyah adalah orang Persia dari keluarga .......

A. Barmak
B. Buwaihi
C. Ibnu Qolami
D. Abu Muslim Al-Khurasani
E. Musailamah 
Jawaban: A

14. Ibu kota Dinasti Ummayah adalah Damaskus, sedang ibukota Dinasti Abbasiyah adalah .....

A. Syiriah
B. Turki
C. Mesir
D. Bagdad
E. Madinah 
Jawaban: D

15. Orang-orang Saljuk (Turki) pernah mendominasi pemerintahan Abbasiyah hingga dua kali. Mereka adalah berideologi.....

A. Syi’ah
B. Sunni
C. Kristen Ortodhoks
D. Yahudi
E. Nasrani 
Jawaban: B

16. Pemerintahan Abbasiyah pernah didominasi oleh orang-orang syi’ah dari keluarga Buwaihi sejak khalifah Al-Fadhl Al-Muthi. Ia adalah khalifah ke ....

A. 21
B. 22
C. 23
D. 24
E. 25 
Jawaban: C

17. Struktur pemerintahan Bani Abbasiyah berbeda dengan Bani Ummayah, meski keduanya sama-sama menganut sistem pemerintahan monarki. Jabatan Wazir dalam pemerintahan Abbbasiyah menjadi pembedanya. Siapa wazir pertama yang diangkat pada masa Abbasiyah ....

A. Khalid bin Walid
B. Khalid bin Barmak
C. Khalid bin Ziyad
D. Khalid bin Sulaiman
E. Khalid bin Amr 
Jawaban: B

18. Untuk melawan Bani Ummayah yang sangat kuat, gerakan Abbasiyah menggunakan strategi gerakan bawah tanah. Maksudnya adalah .....

A. Gerakan di bawah tanah
B. Gerakan secara sembunyi-sembunyi
C. Gerakan secara terang-terangan
D. Gerakan memikul tanah
E. Gerakan dari dalam penjara 
Jawaban: B

19. Era Dinasti Abbasiyah merupakan era emas bagi kemajuan ilmu pengetahuan Islam. Era tersebut telah melahirkan banyak ilmuwan hebat, termasuk Al-Khawarizmi di bidang matematika. Ia punya karya monumental, di antaranya adalah ......

A. Al-Mughni
B. Hayat Al-Falah
C. Kitab Ma’rifat
D. Mathiil Buruj Baina Arbai Al-Falaq
E. Al-Gebra (Al-Jabar) 
Jawaban: E

20. Ilmuwan muslim hebat lain yang juga lahir di era Abbasiyah adalah Ibnu Shina yang diakui dunia sebagai bapak kedokteran. Ia juga memiliki karya monumental, di antaranya adalah .......

A. Al-Mughni
B. Hayat Al-Falah
C. Mabadiul Falasifah
D. Al-Qonun Fi Al-Thib
E. Al-Gebra 
Jawaban: D

21. Jabir bin Hayyan juga merupakan ilmuwan hebat muslim yang memiliki 500 karya/buku. Akibat tingginya ilmu pengetahuan yang dimiliki,beliau ditetapkan sebagai ......

A. Bapak kedokteran
B. Bapak fisika
C. Bapak kimia
D. Bapak matematika
E. Bapak ilmu bahasa 
Jawaban: C

22. Perang Salib berlangsung cukup lama, hampir 200 tahun lamanya, mulai 1.096 hingga 1.291M. Perang ini pertama kali pecah pada era pemerintahan Dinasti Abbasiyah. Saat itu yang menjadi khalifah adalah Ahmad Al-Mustazhir. Ia khalifah ke.......

A. 28
B. 29
C. 30
D. 31
E. 32 
Jawaban: A

23. Gerakan Abbasiyah dibantu seorang komandan perang hebat dari Persia di dalam melawan pemerintahan Ummayah. Ia adalah.......

A. Abu Muslim Al-Khurasani
B. Abu Lahab
C. Abu Salamah
D. Abu Jahal
E. Abul Abbas 
Jawaban: A

24. Banyak faktor yang membuat dinasti Abbasiyah bisa dengan mudah runtuh. Faktor-faktor tersebut adalah, kecuali ...........

A. Serangan Mongol
B. Perebutan kekuasaan antar ummat Islam
C. Perilaku amoral khalifah dan pembesar istana
D. Peralihan kekusaan monarchi
E. Kemajuan ilmu pengetahuan 
Jawaban: E

25. Setelah Abul Abbas meninggal, kursi khalifah dijabat Abu Ja’far Al-Manshur. Namum pamannya tidak terima dan memberantok, bernama .........

A. Muhammad bin Ali
B. Ibrahim bin Muhammad
C. Ali bin Abdullah bin Ali
D. Marwan bin Muhammad
E. Abu Muslim Al-Khurasani 
Jawaban: C

26. Dinasti Abbasiyah akhirnya runtuh dihancurkan oleh tentara Mongol pimpinan Hulagu Khan. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan Abbasiyah di Bagdad karena pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu menteri Abbasiyah berideologi syiah bernama......

A. Abdullah bin Ali
B. Ibnu Muljam
C. Alaudin Ibnu Al-Qalami
D. Walid bin Barmak
E. Abu Lu’luah 
Jawaban: C

27. Kemenangan Abbasiyah terhadap Bani Ummayyah ditentukan dalam perang terbuka, yakni perang .....
A. Perang Al-Zab
B. Perang Al-Ahzab
C. Perang Shiffin
D. Perang Jamal
E. Perang Khondak 
Jawaban: A

28. Roda pemerintahan Abbasiyah berlangsung selama 504 tahun. Pemerintahannya mengalami lima fase. Fase pertama didominasi orang-orang .....

A. Persia
B. Saljuk
C. Turki
D. Buwaihi
E. Abbasiyah 
Jawaban: A

29. Ilmu pengetahuan demikian berkembang pesat di era dinasti Abbasiyah. Lembaga pendidikan menjamur di semua tempat.Lembaga pendidikan yang menjadi prototipe awal lahirnya universitas adalah

A. Lembaga Diniyah
B. Mushalla
C. Masjid
D. Madrasah Nizhamiyah
E. Kutab 
Jawaban: D

30. Dinasti Abbasiyah pernah mengalami masa puncak kejayaan di bawah pimpinan khalifah Harun Al-Rasyid. Ia adalah khalifah ke ....

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
E. 7 
Jawaban: C

31. Sejak didominasi keluarga Buwaihi, wilayah Bani Abbasiyah kian terpecah-pecah jadi kerajaan kecil-kecil. Bahkan kerajaan syi’ah bermunculan di mana-mana seperti ......

A. Fathimiyah di Mesir
B. Ayyubiyah di Mesir
C. Bani Ummayah II di Andalusia
D. Zingki di Damaskus
E. Saljuk di Turki 
Jawaban: A

32. Upaya menerjemahkan manuskrip-manuskrip berbahasa asing terutama Bahasa Yunani dan Persia ke dalam Bahasa Arab memang sudah dilakukan mulai masa Daulah Ummayah. Tapi upaya besar-besaran terjadi pada masa Daulah ....

A. Daulah Abbasiyah
B. Daulah Turki Utsmani
C. Daulah Syafawiyah
D. Daulah Mughal
E. Daulah Murabitun 
Jawaban: A

33. Para ilmuan diutus ke daerah Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai bidang ilmu terutarna filsafat dan kedokteran. Sedangkan perburuan manuskrip di daerah timur seperti Persia dilakukan untuk mendalami bidang .....
A. Ilmu Kedokteran
B. Tata negara dan sastra
C. Ilmu Kimia
D. Ilmu Quran
E. Ilmu Agama 
Jawaban: B

34. Dinasti Abbasiyah merupakan pemerintahan yang didirikan dari keluarga .......

A. Bani Qothada
B. Bani Umayyah
C. Bani Saljuk
D. Bani Sufyan
E. Bani Hasyim 
Jawaban: E

35. Setelah perintis Gerakan Abbasiyah meninggal dunia, kemudian diteruskan anaknya bernama ......

A. Abul Abbas Ash-Shofah
B. Abu Ja’far
C. Ibrahim
D. Abdullah
E. Harun Ar-Rasyid 
Jawaban: C

36. Akibat luasnya wilayah, Daulah Abbasiyah kesulitan mengontrol semua wilayahnya.Banyak daerah bagian lepas dan minta merdeka dari Abbasiyah seperti Touland dan Fatimiyah di Mesir, juga Muwahidun di ....

A. Persia
B. Iraq
C. Maghrib
D. Palestina
E. Turki 
Jawaban: C

37. Sejak dikuasai orang-orang Turki, Dinasti Abbasiyah kian merosot dan mengalami kemunduran. Dominasi Turki itu terjadi pada masa khalifah ....

A. Abdullah Al-Makmun
B. Abu Ishaq Al-Mu’tashim
C. Harun Al-Watsiq
D. Ja’far Al-Mutawakil
E. Muhammad Al-Muntashir 
Jawaban: E

38. Khalifah Muhammad Al-Amien juga dikudeta oleh saudaranya, Abdullah Al-Makmun. Aksi kudeta tersebut terjadi karena pengaruh dari salah satu menterinya, bernama ................

A. Alaudin Ibnu Al-Qolami
B. Abu Muslim Al-Khurasani
C. Thahir ibn Al-Husai
D. Al-Fadhl Ibnu Rabi’
E. Khalid bin Barmak 
Jawaban: D

39. Daerah Hamimah, Kuffah, dan Khurasan merupakan tiga wilayah poros gerakan Abbasiyah. Kuffah dijadikan sebagai ....

A. Sentral perencanaan
B. Pembentukan Opini
C. Penebaran opini
D. Medan Perang
E. Sentral Demonstrasi 
Jawaban: B

40 Di antara jenderal yang punya jasa besar atas naiknya Khalifah Abdullah Al-Makmun adalah Jenderal Thahir ibn Al-Husain. Ia kemudian diangkat menjadi .....

A. Wazir
B. Perdana Menteri
C. Gubernur
D. Asisten khalifah
E. Menteri 
Jawaban: C

Baca Juga :  

Posting Komentar untuk " Contoh Soal + Kunci Jawaban Penilaian Akhir Semester (PAS) Mapel SKI Kelas XI"